Jaarlijkse kosten


Onroerendezaakbelasting (OZB)
€    140,-
Waterschapslasten
€      60,-
Rioolrecht
€    195,-
Servicekosten (eigenaarsdeel)
€ 1.115,-
Gas/water/electra
€    750,-
Opstalverzekering
€    172,-
Beheervergoeding (20% van de huur) € 3.600,-
Onderhoudskosten (4% van de huur)
€    720,-
TOTALE LASTEN
€ 6.752,-